KEBAB INDYCZO/CIELĘCY

  • marynowane (oddzielnie) udźce indyczek i mostki cielęce
     
  • połączone w procesie produkcji w stosunku: 70% mięsa indyczego , 30% mięsa cielęcego
     
  • poddane termicznej obróbce szokowej
     

Gramatura: 5kg, 7kg, 8kg, 10kg, 12kg, 15kg, +5kg… - 100kg

Nasze produkty dzięki użyciu specjalistycznych procesów technologicznych oraz wykwalifikowanej załodze, a także surowcowi z najlepszych polskich ubojni gwarantują minimalizację strat oraz maksymalną świeżość mięsa w fazie pieczenia.

G W A R A N C J Ę   J A K O Ś C I   P O T W I E R D Z A      C E R T Y F I K A T   ISO   9001:2008